Medisiner

Man skal kun drøyt et tiår tilbake i tid og det fantes knapt noen medisiner mot pulmonal hypertensjon. Utviklingen har m.a.o. gått veldig raskt det siste tiåret, og på en brukerkonferanse i Tyskland i høsten 2008 kunne spesialistene opplyse at de nå hadde klart å kurere mus for PH! Nå er det riktignok stor forskjell på mus og mennesker, men det viser at det heldigvis skjer en rivende utvikling av medisiner for lidelsen pulmonal hypertensjon. 


Den aller første medisinen som var tilgjengelig for PH-pasienter, kalles for kalsiumblokker. Foruten denne, finnes det tre hovedkatetorier medisiner for PH-pasienter:


Endotelin-antagonister


PDE5-hemmere


Prostasykliner


I tillegg bruker alle PH-pasienter blodfortynnende medisin og de fleste bruker også et vanndrivende middel.

© Hall Skåra 2011