PHA Norge

Pulmonary Hypertension Association (PHA) Norway er tilknyttet landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) hvor vi er definert som en interessegruppe. Vi er en del av PHA Europa, og har også undertegne en samarbeidsavtale med Pulmonary Hypertension Association USA.


Formålet med PHA Norge er å: 


•   skape blest/oppmerksomhet og interesse om sykdommen pulmonal hypertensjon slik at at flest mulig får stilt PH-diagnosen så tidlig som mulig

•   bidra til økt interesse og kunnskap om PH hos legestanden og dermed indirekte bidra til å øke antall PH-spesialister

•   drive opplysningsarbeid overfor nye PH-pasienter og pårørende

•   tilrettelegge slik at det er enkelt for PH-pasienter å stifte bekjentskap med hverandre, utveksle erfaringer og gi hverandre gjensidig støtte


pha-no


© Hall Skåra 2011