Mediefiler

Se video fra arrangementet World PH Day som ble avholdt på Bislett Stadion mai 2016:Videoklippet med engelsk tekst:Thor Helgesen ble feildiagnostisert i flere år. Han søkte om erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning, og fikk medhold:
Se en video fra arrangementet World PH Day som ble avholdt foran Stortinget forsommeren 2014:
Intervju på "God Morgen, Norge" om Rare Disease Day 2011:Basketballaget Bærum Basket spilte en kamp med blå lepper for å skape blest om PH i forbindelse med Rare Disease Day 2011:Intervju av Hall Skåra og dr. Arne Andreassen om PH høsten 2011 på "EKKO":Artikkel i Hjemmet høsten 2008 om PH-syke Irene: Last ned pdf-filen her


Artikkel i LHLs tidsskrift "Det nytter" fra 2010 om PH-syke Hall: Last ned pdf-filen her


Artikkel i Hjemmet våren 2012 om PH-syke Irene: Last ned pdf-filen her


Mariposa


Mariposa betyr "sommerfugl" på spansk og henspeiler selvsagt på likheten med lungene. Mariposa er PHA Europas tidsskrift. Det kommer ut en gang i kvartalet og noen ganger utgis også månedlige oppdateringer:


Månedlige utgaver:


Juli 2012


Oktober 2011


Kvartalsvise utgaver:


Vinteren 2014


Våren 2012


© Hall Skåra 2011