Hva er Pulmonal Hypertensjon?

Pulmonal Hypertensjon (PH) er en alvorlig lunge- og hjertesykdom. De små kapillærårene i lungene snevres inn, og blodet har vanskelig for å strømme fritt igjennom lungene på en PH-pasient. Høyre side av hjertet, som pumper blodet igjennom lungene, er ikke laget for å måtte pumpe hardt slik som venstre side av hjertet gjør når blodet pumpes ut i kroppen. Blodtrykket i lungene er m.a.o. normalt veldig lavt i forhold til det blodtrykket som man måler på armen. Hos en PH-pasient er imidlertid blodtrykket i lungene høyt, og det medfører at høyre del av hjertet sliter. 


PH kan dessverre ikke kureres. Imidlertid har det kommet flere gode medisiner på markedet de siste årene og det forskes også mye på sykdommen. Desto raskere man kommer seg til lege, desto bedre er prognosen. Både unge og gamle, kvinner og menn kan rammes av sykdommen. 


Dessverre tar det ofte lang tid å få stilt en korrekt diagnose på en PH-pasient. Dette skyldes at symptomene ofte er diffuse og kan lett forveksles med andre langt mindre alvorlige sykdommer. Det er derfor viktig å være oppmerksom på symptomene på PH og be legen vurdere diagnosen dersom én eller flere av følgende symptomer inntreffer:


  • Vedvarende utmattelse
  • Kostpusthet (spesielt ved anstrengelse)
  • Hovne ankler
  • Svimmelhet/besvimelse ved anstrengelse
  • Vedvarende tørrhoste
  • Cyanose (blå misfargede lepper/fingre)


PH er heldigvis en sjelden sykdom. Registre i Sverige har vist at kun 50 pr million innbyggere er diagnostisert med sykdommen. Imidlertid fanger man dessverre ikke opp alle sykdomstilfellene. I Norge antas det f.eks. at 150-200 personer har sykdommen uten å vite det. Det er viktig å fange opp disse sykdomstilfellene på så tidlig tidspunkt av sykdomsforløpet som mulig for å bedre livskvalitet og prognose til pasientene. 


Vil du lære mer om PH? Se videoen (engelsk tale) for mer informasjon om sykdommen:© Hall Skåra 2011