LHL


Vår tilhøringhet vil LHL er naturlig siden LHL er en interesseorganisasjon både for hjerte- og lungesyke. Og det er jo nettopp det PH-pasienter er: både hjerte- og lungesyke. Vi er ikke mange PH-pasienter i Norge, og derfor er jo også faren stor for at man drukner i en så stor organisasjon som LHL er. Derfor tilbyr LHL grupperinger som har en naturlig samhørighet, som f.eks. PH-pasienter, å defineres som en interessegruppe. Her nyter vi en stor grad av frihet samtidig som vi drar nytte av vår store moderorganisasjon.


Dersom man ønsker å støtte vår interessegruppe, gjør man dette med å tegne medlemskap i LHL. Medlemskapet koster kr. 300 pr. år, og medlemsfordelene er mange. (Les mer om dem her.) Når du eventuelt tegner medlemskap i LHL, er det viktig at du sender dem en epost i etterkant der du oppgir ditt navn og ber om at du tilknyttes interessegruppa "pulmonal hypertensjon".


Tegn medlemskap her!


Send deretter epost vedr din tilknytning til "pulmonal hypertensjon" her!

© Hall Skåra 2011