Blodfortynnende

Så snart en diagnose er stilt (og ofte bare ved mistanke), settes pasienten på blodfortynnende medisin. Studier har vist at bare dette tiltaket i seg selv er nok til å forlenge forventet levetid for en PH-pasient. Blodet blir tynnere og flyter dermed også lettere gjennom lungene. Men den viktigste årsaken er nok kanskje at man for all del vil forhindre blodpropper. For setter det seg en blodpropp i lungene til en PH-pasient, er det selvsagt svært alvorlig for pasienten som allerede sliter med hjerte- og lungeproblemer.


Legene måler hvor tynt blodet er ved hjelp av en enkel blodprøve og målebegrepet kalles INR. Denne verdien bør for en PH-pasient normalt ligge i intervallet 2,0 til 3,0 med 2,5 som “innertier”. Hvor store doser blodfortynnende medisin som skal til for å oppnå denne INR-verdien, er høyst individuelt. Det avhenger bl.a. av kosthold. K-vitamin gjør blodet tykkere, og medfører den daglige kosten store doser K-vitamin må man også heve medisineringen ytterligere. Merk at dette ikke betyr at du skal unngå mat med K-vitamin. Det viktige er nok heller at man ikke til stadighet foretar store endringer av kostholdet - i alle fall ikke uten å være i dialog med fastlegen som da kan foreta jevnlige INR-målinger og justere medisineringen av blodfortynnende medisin tilsvarende. Det er svært viktig at man overlater justeringen av medisineringen til legen. Endringer foretas gjerne i små trinn (+/- 10 %), og større doseringsendringer kan fort få uønskede følger.


Når man går på blodfortynnende medisin, bør man f.eks. unngå annen medisin som inneholder Acetylsalisylsyre (f.eks. Abyl-E) som febernedsenkende medisin ved influensa. Paracet er et bedre alterenativ. Medisinbruk kan, for øvrig, fort influere på doseringsnivå av blodfortynnende medisin. Dersom kan foretar endring i medisinbruk, er det m.a.o. viktig å få sjekket INR-verdien i etterkant. Man bør også være måteholdende mht alkohol som også er kjent for sin blodfortynnende effekt. Man bør selvsagt også være klar over at blør mer enn vanlig  ved kuttskader, og utøve forsiktighet ved omgang av kniver, etc. Tannlegen bør også bli informert om at man går på blodfortynnende medisin dersom man skal trekke tenner eller få lokalbedøvelse som kan påvirke tykkelsen av blodet.

© Hall Skåra 2011