Endotelin-antagonister

Blod inneholder et stoff som kalles endotelin. PH-pasienter synes å ha for mye av dette stoffet i blodet. Endotelin binder seg til to typer reseptorer i de glatte muskelcellene som omkranser blodårene: Endotelin-A og Endotelin-B. Når endotelin binder seg til disse reseptorene, resulterer det i vekst av muskelcellene og at blodårene trekker seg sammen. For mye endotelin resulterer m.a.o. i at blodåreveggene både blir tykkere og at de blir klemt sammen. Når dette skjer i de små kapillærårene i lungene, må høyre side av hjertet pumpe hardere for å få blodet gjennom lungene og et forhøyet blodtrykk i lungene oppstår.


Medisin har blitt utviklet for å hindre Endotelin-reseptorene i å trekke til seg så mye Endotelin. Enkelte medisiner påvirker både A- og B-reseptorene (Bosentan), mens andre er laget for bare å påvirke A-reseptoren (Sitaxsentan og Ambrisentan). Medisinene tar normalt noe tid før de gir effekt, men effekten viser seg ofte å være god. En bivirkning med medisinen er at den utskilles i leveren og kan gi forhøyet leververdier (primært ALAT og ASAT). Det er derfor viktig at man foretar regelmessige blodprøver hos fastlegen når man bruker denne type medisin - minst én gang pr. måned. Dersom leververdiene stiger mer enn fire-åtte ganger normalverdier, må man avslutte medisineringen for å unngå leverskader. En studie av 4.994 pasienter i 30 måneder, viste at 3,2 % måtte avslutte bosentan-inntaket pga forhøyede leververdier. Forhøyede verdier ble påvist hos omlag 10 % av pasientene, men det var altså kun en tredjedel av disse som måtte avslutte medisinbruken. Medisinene som kun påvirker A-reseptoren, antas å kunne tolereres av en enda større prosentandel av pasientene. I desember 2010 måtte imidlertid dessverre Pfizer trekke Sitaxsentan fra markedet da det viste seg at medisinen i enkelte tilfeller kunne gi svært alvorlige leverproblemer som det ikke var lett å oppdage ved vanlig rutinekontroll. Ambrisentan er imidlertid fremdeles på markedet og markedsføres i Norge under navnet Volibris.


Endotelin-antagonister brukes ofte som eneste PH-medisin i tillegg til blodfortynnere og vanndrivende midler. Imidlertid går stadig flere pasienter på en kombinasjon av PH-medisiner der endotelin-antagonister ofte er én av medisinene.

© Hall Skåra 2011