Siv Elins blogg

Siv Elin Hansen er født i 1974. 


Mamma til Nikolas som ble født med PH 4.oktober 07. Niikolas fikk diagnosen da han var to måneder gammel. Fram til november 08 ble Nikolas behandlet med Bosentan og Sildenafil, men tilstanden forverret seg. I november ble Nikolas satt på Flolan, uten at det hadde noen effekt. Nikolas døde 21. januar 2009. Bloggen er Siv Elins fortelling om livet med et dødssykt barn. Store gleder, fortvilelser og sorg, samt livets hverdagsligheter i tiden vi hadde sammen med Nikolas og etterpå…


Klikk her for å gå til Siv Elins blogg.

© Hall Skåra 2011