Chloe Temtchine

Chole Temtchine er en amerikansk sangerinne. I 2013 ble hun i all hast sent til akuttmottaket med hjerteproblemer. Hun hadde da i fire år blitt feildiagnostisert og feilbehandlet av renommerte spesialister og sykehus i NYC. Den reelle sykdommen hennes viste seg å være pulmonal hypertensjon.


Ett år etter sin diagnose, ble sangen «Be Brave» (Vær modig) sluppet på markedet. Chloe skrev sangen like etter at hun kom fra akuttmottaket fast bestemt på at hun skulle kjempe modig mot sykdommen hun hadde. 


Her er musikkevideoen til «Be Brave»:Nylig skrev hun også sangen «Breathe» (Pust). Sangen er tilgjengelig på iTunes, og 50 % av inntektene blir donert til PH-foreningen i USA.


I musikkvideoen fokuserer Chloe på barn som har PH. Situasjonen er spesielt krevende for dem siden ingen av PH-medisinene som er på markedet i dag er spesielt testet og utprøvd på barn. Flere av barnene på vidoen bærer på pumper som brukes for å pumpe medisin inn i hjertet 24 timer i døgnet. De fleste har også oksygentilførsel gjennom et nesekateter. Chloe er selv avhengig av dette, og bruker oksygentilførsel selv når hun har konsert.


Se musikkvideoen til «Breathe» her:© Hall Skåra 2011