Pasienttreffet 2017

Som tidligere annonsert på våre websider, vil pasienttreffet foregå på Feiringklinikken fra fredag 9. juni til søndag 11. juni. Dette er første helg i rehabiliteringsoppholdet for PH-pasienter på Feiringklinikken, og vi håper derfor at alle PH-pasienter som er på rehabiliteringen også vil delta på pasienttreffet.


Som tidligere år, vil vår moderforening LHL gi oss økonomisk støtte til å arrangere treffet. I tillegg håper vi at også de farmasøytiske firmaene vil bidra økonomisk slik de har gjort før. I så fall vil treffet nok en gang bli gratis for deltagerne siden både reise, overnatting og mat vil bli dekket. Som tidligere år gir vi også pasientene anledning til å ta med seg en ledsager til treffet.


Påmeldingen sendes til Hall så raskt som mulig. Vennligst også inkludert estimert reisekostnad i påmeldingen og om en ledsager vil delta. 


Her følger foreløpig agenda for treffet:


Fredag 09.06.17

Oppmøte og innkvartering
 

kl. 16.00 - 17.30 Middag

kl. 19.00 - 20.00 Kveldsmat


Mulighet for å bruke bassenget  etter kl 16.00

Bli-kjent-kveld 

 

Lørdag 10.06.17

kl. 09.00 Velkommen, gjennomgang av helgens program (Hall)

kl. 09.10 Presentasjonsrunde

kl. 09.20 Informasjon fra PHA Norge (Bodil)

kl. 09.35 Informasjon fra PHA Europa (Hall)

kl. 10.00 Pause

kl. 10.15 LHL-info med fokus på nybygg (v/LHL-leder Frode Jahren)  

kl. 11.00 Pause

kl. 11.15 Ernæringslære for PH-pasienter (Ernæringsfysiolog Nils-Paul Skåra) 

kl. 12.00 Lunsj

kl. 13.00 Lungetransplantasjon (Lungetransplantert PH-pasient: André Tøgersen) 

kl. 13.50 Pause

kl. 14.00 Pasientombudet orienterer (Jurist fra LHL Atle Larsen)

kl. 15.00 Pause

kl. 15.30 Yoga teori (Yoga-instruktør Massimo Barberi)

kl. 16.00 Yoga  (Yoga-instruktør Massimo Barberi)

kl. 17.00 Middag

kl. 20.00 Underholdning (Michel Mateos leser dikt og snakker om sin brokete fortid)

 

Søndag 11.06.17

kl. 09.30 Oppstart

kl. 09.45 Om PH- sykdommen (Hall - eventuelt lege)

kl. 10.30 Pause

kl. 10.45 Pårørende og pasientens  time (Hall + alle)

kl. 11.30 Pause

kl. 11.45 Oppsummering og evaluering (Hall + alle)

kl. 12.15 Lunsj

© Hall Skåra 2011