Spennende forskning ved Stanford University

Forskere ved Stanford University har klart å reversere sykdommen pulmonal hypertensjon (PH) hos rotter. Imidlertid er kanskje det mest interessante at de synes å ha kommet et skritt nærmere til å finne årsaken til sykdommen.


Rundt 100.000 mennesker i USA og Europa er rammet av sykdommen PH. Man har kommet langt i forskningen på sykdommen og ni forskjellige medikamenter er i dag tilgjengelig i behandlingen av PH. Nå synes det som om man har kommet enda et skritt nærmere å kunne reversere denne kroniske og hittil uhelbredelige sykdommen. Forskningen har riktignok kun påvist gode resultater på rotter med sykdommen, og veien er lang fra forskning i laboratoriet til uttesting og godkjennelse av en medisin for mennesker.


Forskere ved Stanford University oppdaget at enkelte celler resulterer i inflammasjon/betennelses i lungene. Disse cellene kalles for makrofagene. Hos PH-pasienter finner man ofte betennelse i celleveggen i kapillarene i lungene, og forskerne ønsker å finne ut mer om hvordan denne betennelsen påvirker sykdommen. Ved å hemme makrofagene, klarte man å påvirke PH hos rottene. «Det var dramatisk», forteller dr. Mark Nicolls. «Sykdommen ble reversert hos rottene!»


Forskerne har kikket nærmere på menneskeceller tatt fra PH-pasienter, og oppdaget at også disse blir påvirket av makrofagene. Dermed er dette et område det helt sikkert vil bli forsket mye på i tiden som kommer, og forhåpentligvis vil det resultere i ny og spennende medisin for PH-pasienter en gang i fremtiden.


Kilde: Standford School of Medicine


nicolls-082813

Forsker Mark Nicolls


© Hall Skåra 2011