Tretthet

En av de vanligste symptomene til en person som lider av pulmonal hypertensjon er tretthet. Med det mener vi ikke «ordinær» tretthetsfølelse som friske mennesker kan oppleve. Nei, det er en sykelig tretthetsfølelse (kronisk utmattelse) vi her snakker om som påvirker langt mer enn behovet for ekstra søvn.


Symptomet tretthet er nok noe PH-pasienter har til felles med mange pasienter som lider av helt andre sykdommer. Følgene av tretthetsfølelsen kan nok imidlertid oppleves på samme måte på tvers av sykdomskategoriene. I alle fall er det nok mange PH-pasienter som kjenner seg igjen i beskrivelsen en kreftpasient laget av følgene av hans tretthetsfølelse. For ham påvirket det både hverdagslivet, det sosiale livet, trening og friluftslivet, følelseslivet, arbeidslivet og han livskvalitet. Les lista han laget for å forsøke å forklare med ord hva kronisk utmattelse leder til:


Hverdagsliv

Du makter ikke gjøre nødvendige ting
 i hjemmet


Du makter ikke å ta deg av familie, barn,
 barnebarn og venner slik du ønsker


Du føler ikke at alle dager er like tunge,
 noen dager kan faktisk være bra


Du vet aldri når og hvor du plutselig står
 uten krefter


Du må hver dag, hele tiden, sortere ut hva
 du skal gjøre og ikke gjøre,
  du må prioritere hardt


Du står klar til å utføre en oppgave, men
  du må bare gi opp, kreftene «renner»
  plutselig vekk – der og da, uten
  forvarsel,
  du står og skjelver, klarer ikke mer,
  en usigelig tunghet kommer over deg


Du bruker tid hver dag til å planlegge;
  hva kan du klare, hva må du la være


Du gjør litt, hviler, gjør litt, hviler igjen…


Du kan glemme å gjøre noe enkelte dager


Du kan føle at å holde en elektrisk tann-
  børste blir for tungt


Det sosiale liv

Du kan mangle initiativ og overskudd


Du orker sjelden å invitere venner, det
  krever for mye


Du forsaker hyggelige aktiviteter fordi
  du blir sliten av mange mennesker
  rundt deg, av mye lyd


Du kan falle utenfor i diskusjoner fordi
  du glemmer hva du skal si


Du er redd du skal såre noen


Du kan faktisk si ting du ikke mener


Høytider er en stor belastning for de krever
  ekstra av oss


Trening og friluftsliv

Du kan ikke trene på vanlig måte


Du må ikke trene for hardt, virkningen
  blir motsatt


Du kan ikke gå de samme turene som andre
  i skog og fjell fordi
    du vet ikke hvor langt du klarer å gå,
     om du klarer å komme deg hjem på
     egne ben


Du vet aldri når du plutselig står der og ikke

  makter å ta et skritt videre


Følelsesliv

Du kan ha et flatere følelsesliv


Du kan bruke lengre tid på å ta innover deg
  både gleder og sorger


Du kan tvile på egen dømmekraft


Du føler deg dum, selvtilliten blir dårlig


Du faller utenfor


Du kommer inn i en vond spiral


Du tenker og handler irrasjonelt når du er
  utmattet


Du kan få merkelige oppfatninger av ting
  når du har en dårlig dag


Du føler at du blir betraktet som lat


Du er ikke syk i «viljen», men kropp og
  hode nekter å være med


Du vil, men får det ikke til


Arbeidsliv

Du må kunne ta pauser, kanskje bytte dag


Du tåler ikke stress og mas


Du tåler ikke for stort ansvar og press


Du tåler ikke plutselige omstillinger


Du må ha forutsigbarhet


Du tåler ikke å få vanskelige vurderinger
  foran deg


Du glemmer


Du har problemer med å konsentrere deg


Du klarer ikke å si de rette tingene til rett tid
  fordi du glemmer dine egne momenter


Du blir misforstått


Enkelte kan klare en liten stilling med lett
  arbeid, men arbeidslivet har ikke slike
  stillinger,
    du er ikke ønsket når du har mange
    begrensninger


Du klarer derfor ikke komme ut i arbeids-
  livet igjen etter det du har vært igjennom


Livskvalitet

Du savner til fulle å kunne være en del av
  en normal hverdag


Du savner gleden av å klare det andre
  klarer, det du klarte før


Du ønsker å slippe planlegging og hensyn-
  tagen til kroppen hver dag


Du føler sorg og savn over tapt identitet


Over at du ikke får delta i samfunnet på lik
  måte med andre


Over å falle utenom det sosiale liv


Over ikke å få delta i arbeidslivet, føle at du
  gjør noe nyttig og ha kollegialt samvær


Over helsevesen, leger og Nav som ikke
  forstår og mistror


Over menneskene rundt deg som ikke
  forstår


Du mister mye av deg selv og har ikke
  kontroll og styring på livet ditt


Det du sliter med, synes ikke på deg


Hva slags livskvalitet er dette?Kilde: Tidsskrift for Den norske legeforening


logo
© Hall Skåra 2011