Agendaen - pasienttreffet

Det er nå kun én uke igjen til pasienttreffet på Feiringklinikken. Det synes å bli om lag 25 deltagere, og treffet har en variert og allsidig agenda:


Fredag 13.06 (ikke noe offisielt program)


Kl. 16.30 - 18.00 Middag

Kl. 19.30 - 20.30 Kveldsmat


Lørdag 14.06


Kl. 09.00 - 09.30 Frokost

Kl. 09.30 - 09.45 Bli kjent (Alle)

Kl. 09.45 - 10.15 Presentasjon PHA Norge (Hall Skåra)

Kl. 10.15 - 10.30 Pause

Kl. 10.30 - 11.30 Hva er PH? (Overlege Morten Melsom)

Kl. 11.30 - 11.45 Pause

Kl. 11.45 - 12.15 Presentasjon LHL (Sentralstyremedlem Ole Bele)

Kl. 12.15 - 13.00 Lunsj

Kl. 13.00 - 13.45 Ernæring for PH-pasienter (Ernæringsfysiolog Nils-Paul Skåra)

Kl. 13.45 - 14.15 Pause

Kl. 14.15 - 15.00 NAV/Forsikringer/Uførepensjon/etc (Jurist Atle Larsen)

Kl. 15.00 - 15.30 Pause

Kl. 15.30 - 16.15 Trening for PH-pasienter (Fysioterapeut Dag Helge Iversen)

Kl. 16.15 - 17.00 Bassengaktivitet (Fysioterapeut Dag Helge Iversen)

Kl. 17.00 - 18.00 Pause

Kl. 18.00 - 19.00 Middag

Kl. 19.00 - 20.00 Pause

Kl. 20.00 - 21.00 Underholdning (Evald Fredholm)


Søndag 15.06


Kl. 09.00 - 09.30 Frokost

Kl. 09.30 - 10.15 Presentasjon PHA Europa (Hall Skåra)

Kl. 10.15 - 10.30 Pause

Kl. 10.30 - 11.15 Presentasjon PH-medisiner (Hall Skåra)

Kl. 11.15 - 11.30 Pause

Kl. 11.30 - 12.00 Likemannsarbeid (Sølvi Molnes)

Kl. 12.00 - 12.15 Avslutning

Kl. 12.15 - 13.00 Lunsj

Kl. 13.00 - 13.30 Pause/hjemreise

Kl. 13.30 - 15.30 Eidsvollsbygningen eller Smaragdgruvene (De som ønsker) 

© Hall Skåra 2011