Artikler

Sommerutgaven av Mariposa

Skjermbilde 2015-08-25 kl. 10.15.36

Den europeiske PH-foreningen utgir kvartalsvise utgaver av tidsskiftet Mariposa. Nå er sommerutgaven klar. Den er viet verdensdagen for PH (World PH Day) …

WPHD Østerrike

Hvert år markeres verdensdagen for PH (WPHD) i mange land. WPHD ble initiert av den spanske PH-foreningen og datoen ble satt til 5. mai for å markere dagen …

Billeddiagnostikk

Ultralyd

Alle PH-pasienter har knyttet nærmere bekjentskap med maskiner som muliggjør innsyn i kroppen. Røntgen er velkjent, men i tillegg brukes jo også ofte ultralyd, …

© Hall Skåra 2011