Artikler

Organdonasjon

Play4WKYV8cI73PpwQFmfA8c3rFp-MWa8TlEi_RUHH7Q

Ved utgangen av 2015 stod 420 mennesker på venteliste for et nytt organ i Norge. Dessverre sier samtidig stadig flere pårørende nei til organdonasjon. …

Video fra Baklengslekene

Verdensdagen for PH (World PH Day) 2016 ble markert verden over. Også i Norge ble begivenheten markert. En gruppe pasienter, pårørende og andre interesserte …

Hjerterytme

En normal og sunn hjerterytme omtales ofte for sinusrytme. PH-pasienter opplever imidlertid hyppig uregelmessig hjerterytme. Det kan være i form av ufarlige …

Chloe Temtchine

Chole Temtchine er en amerikansk sangerinne. I 2013 ble hun i all hast sent til akuttmottaket med hjerteproblemer. Hun hadde da i fire år blitt feildiagnostisert …

© Hall Skåra 2011