Artikler

Stamcellebehandling

Det foregår mye forskning på stamceller. Håpet er at stamcellebehandling vil kunne ha et bredt anvendelses-område i fremtiden inkludert behandling av PH-…

Vulkanutbrudd

Vulkanutbruddet på Island har hatt store følger for flytrafikken i Europa. Årsaken er vulkan-aske som har funnet veien til de øvre luftlag. Det naturlige …

Trening

Sykdommen pulmonal hypertensjon setter ofte en solid begrensning på hvor mye fysisk aktivitet en pasient kan bedrive. Oksygenopptaket er jo ofte betydelig …

© Hall Skåra 2011