Artikler

Depresjon

Personer som lider av en kronisk sykdom, som f.eks. kreft, diabetes eller en hjertelidelse, har tre ganger så stor sannsynlighet til å bli deprimert sammenlignet …

Bot

Tidligere helseminister i Bulgaria, Evgeni Zhelev, fikk nylig en bot på 250 lev. I norske kroner tilsvarer dette kun litt over 1000 kroner så boten er …

God langtidseffekt

Det er nå over to år siden de første pasientene begynte å benytte medisinen som i Norge går under navnet Volibris. Og forskning viser at langtidsvirkningen …

PH i fokus

November er av PHA i USA definert som «PH awareness month». Det foregår m.a.o. en rekke aktiviteter for å sette fokus på PH og å informere allmennheten …

Lovende tester!

Den 12. årlige PH-konferansen ble avholdt i Frankfurt i månedskiftet oktober/november. På talerstolen stod bl.a. professor A. Ghofrani fra PH-senteret …

Effektiv medisin

Vi har nylig omtalt en PH-medisin som viste seg å være svært effektiv på mus. Nå er ofte veien fra mus til menneske lang når det gjelder uttesting av medisin. …

Tegneseriestriper

Leslie Polss fikk diagnosen primær pulmonal hypertensjon i 2003 da hun var 41 år gammel. Hvordan håndterer man sjokket man får når man blir fortalt at …

Tvil om Omega-3

Den svenske legen og forskeren Magnus Lindskog mener immunforsvaret kan bli svekket om man tar tilskudd av Omega-3. Han råder derfor spesielt personer …

© Hall Skåra 2011