Bruno Kopp til minne

I går kom den triste nyheten om at lederen for den tyske PH-organisasjonen, Bruno Kopp, hadde gått bort 56 år gammel.


Bruno fikk diagnosen pulmonal hypertensjon 19 år gammel. Han hostet blod etter en skitur, og ble sendt til en lungelege. Veien til diagnose var ikke like lang og kronglete som for de fleste andre med denne diagnosen for hans mor, søster, tante og svoger hadde alle gått bort etter å ha fått påvist sykdommen. Bruno led m.a.o. av arvelig PH.


Etter sin svogers bortgang bare 23 år gammel, stiftet Bruno et minnefond (Rene Baumgarts minnefond). Pengene som samles inn til dette fondet gis til forskning på sykdommen. Etter at Bruno selv ble syk, stiftet han dessuten den tyske PH-organisasjonen i 1996. Organisasjonen vokste raskt og hadde ti år senere over 1000 medlemmer! På den årlige konferansen i 2006 mottok Bruno en fortjenestemedalje fra staten for sitt utrettelige frivillighetsarbeid. Dr. Grünig roste Bruno på vegne av legestanden i en tale ved medaljeoverrekkelsen: "Du har bragt oss alle i samme båt - både leger, pasienter og pårørende." Sosialministeren som overrakte prisen fulgte opp med å si: "Samholdet du har skapt er også god medisin."


Lederen for den norske PH-organisasjonen, Hall Skåra, fikk æren av å møte Bruno ved brukerkonferansen i 2007. "Jeg hadde da fått min PH-diagnose året før, og hadde stort behov for å treffe sykdomsfrender. Bruno forstod min situasjon og introduserte meg for mange tyske PH-pasienter. Han oppfordret meg også til å gjøre som ham: stifte en PH-organisasjon. Han mente det ville kunne være til stor hjelp for andre PH-pasienter i Norge samtidig som det var svært meningsfullt for en selv. På bakgrunn av hans oppfordring siftet jeg organisasjonen, som i dag er en interessegrupp i LHL, noen år senere," forteller Hall. "Jeg vil alltid huske Bruno som en engasjert, omsorgsfull og elskverdig mann."


Vi lyser fred over Bruno Kopps minne.


DSCF0003
DSCF0526
© Hall Skåra 2011