Erstatning

Pulmonal Hypertensjon er en vanskelig sykdom å diagnostisere. Dette fordi symptomene ofte er diffuse og kan lett forveksles med andre vanligere lidelser som KOLS, søvnapne, astma og overvekt. 


Thor Helgesen ble diagnostisert med KOLS i 2012. Dette viste seg å være en feildiagnose. Det tok hele fire år til han fikk sin korrekte diagnose: PH. Helgesen søkte Norsk Pasientskadeerstatning om erstatning for feilbehandling, og fikk medhold. Se intervjuet med TV Haugaland her:© Hall Skåra 2011