Gjesteforelesere i Danmark

Den danske PH-foreningen avholdt nylig sin generalforsamling. I forkant av denne, var det forelesning for de om lag 25 fremmøtte av tre forelesere:  Hall Skåra (leder av den norske PH-foreningen), Nils-Paul Skåra (ernæringsfysiolog ) samt Jens Erike Nielsen-Kudsk (overlege ved universitetssykehuset i Århus).


Overlegen gav en times lang forelesing om sykdommen pulmonal hypertensjon og fokuserte spesielt på tilgjengelige medisiner for PAH-pasienter. I tillegg snakket han litt om hva slags type medisiner som er under utprøving for øyeblikket (bl.a. på universitetssykehuset hvor han jobber) og som også forventes å komme på markedet innen kort tid.


Hall og hans sønn Nils-Paul, delte sin forelesningstime i to. Hall startet med å presentere sine erfaringer med fysisk aktivitet som PH-syk. Dette var basert på rehabiliteringen han deltok på i Heidelberg, Tyskland i 2011 samt tilsvarende opplegg på Feiringklinikken senere samme år. Forskning har vist at tilpasset fysisk aktivitet for PH-pasienter er positivt, men faren er at man overtrener om treningen ikke blir overvåket av kyndig helsepersonell. Hall kunne vise til gode personlige erfaringer med treningen.


Nils-Paul foredro deretter om viktigheten av godt kosthold for PH-pasienter. Han viste bl.a. til at sykdommen kan anses som en inflammasjon og presenterte en anti-inflammatorisk diett. Nils-Paul vil foredra om samme emne på det kommende pasienttreffet på Feiringklinikken.


IMG 1866 

© Hall Skåra 2011