Kveldsmøter i Bergen og Oslo

PHA Norge har deltatt på to kveldsmøter sammen med allmennleger, kardiologer og lungespesialister. PHA Norge har i begge møtene bidratt med 45 minutter lange presentasjoner. Målet er å informere helsearbeiderne om sykdommen og pasientforeningen.


I gjennomsnitt tar det i Europa to år fra en pasient går til sin fastlege og klager over helseproblemer (som tungpusthet og tørrhoste) til vedkommende får sin diagnose.  Det er nok liten grunn til å tro at diagnosetiden er kortere i Norge. En viktig oppgave for pasientforeningen er dermed å skape blest om sykdommen både blant allmennbefolkningen og legestanden. Dermed håper foreningen å oppnå at pasienten blir diagnostisert med sykdommen på et tidligere tidspunkt i sykdomsforløpet enn i dag. Slik vil sannsynligvis pasienten leve lenger og oppnå bedre livskvalitet. Kveldsmøtene som nylig ble gjennomført er derfor svært nyttige møter og pasientforeningen håper å kunne delta på flere av disse i månedene og årene som kommer.


Møtene ble gjennomført på egne møterom i forbindelse med restauranter både i Bergen og Oslo. I etterkant av møtene ble deltagerne invitert på middag og dermed ble det en gylden anledning for pasientforeningens representanter å knytte nærmere kontakt med helsepersonellet. Møtene ble avholdt i regi av de farmasøytiske firmaene Actelion og Teva Norway.


IMG 1475


IMG 1482


© Hall Skåra 2011