Mariposa våren 2012

Vårens utgave av Mariposa (PHA Europas tidsskrift) er denne gang utelukkende viet til Rare Disease Day (RDD) 2012. Hele 17 land deltok i markeringen som har som mål å skape blest om sykdommen pulmonal hypertensjon: Norge, Østerrike, Belgia, Bulgaria, Tsjekkia, Finland, Tyskland, Ungarn, Italia, Latvia, Slovenia, Slovakia, Portugal, Polen, Spania og Sveits.


Ved å skape mer oppmerksomhet om sykdommen hos allmennbefolkningen og legestanden, håper man at flere personer blir diagnostisert med sykdommen på et tidligere tidspunkt enn i dag. For i snitt tar det i dag to år fra pasienten merker de første symptomene til en endelig diagnose blir gitt. Dermed går verdifull tid tapt siden behandlingen da startes på et senere tidspunkt i sykdomsforløpet og prognosen blir dermed dårligere for pasienten.


Markeringen av RDD 2012 skjedde på høyst ulike og fantasifulle måter. Les mer om dette i vårens utgave av Mariposa.


Skjermbilde 2012-05-22 kl. 16.10.47
© Hall Skåra 2011