Pasientforening på UNN

Lederen for pasientforeningen, Hall Skåra, besøkte i dag Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sammen med en representant for Actelion. Det er første gang en representant for foreningen besøker UNN og hovedformålet var å orientere om hvilke tjeneste foreningen tilbyr pasientene og hvilket arbeid pasientforeningen ellers utfører.


Leger og sykepleiersker var invitert til lunsjmøtet. Fremmøte var litt skuffende, men det positive var at det var nøkkelpersoner som møtte opp. Hall fortalte om foreningens arbeid og presiserte at en av de viktigste oppgavene var å skape blest om sykdommen PH slik at flere kan få sin diagnose på et så tidlig tidspunkt i sykdomsforløp som mulig. Hall snakket også om pasientforeningens årlige pasienttreff samt rehabiliteringen for PH-pasienter som årlig blir kjørt på Feiringklinikken. Foreningen har ikke hatt gleden av å få deltagelse fra pasienter fra våre nordligste fylker, og oppfordret de fremmøtte til å reklamere for pasientforeningens tilbud. Det lovet de å gjøre.


Det synes som om det er mye god PH-kunnskap blant helsepersonell på UNN og det gleder foreningen at PH-pasientene får god behandling også i grisgrendte strøk i våre nordligste to fylker.


Besøket på UNN er et ledd i arbeidet pasientforeningen utfører for å knytte kontakter, samt reklamere for sine tilbud, til helsepersonell rundt om i landet.


UNN


© Hall Skåra 2011