Ti ekstra lunger

Det er, som kjent, mangel for organer til bruk for transplantasjoner i Norge. Oslo universitetssykehus opplyser at de har kompetanse til å øke antall tilgjengelige donorlunger med ti hvert år, men at de ikke har ressurser til det.


"Metoden går ut på at vi kan bedre funksjonen til lunger som i dag ikke sees på som egnet for transplantasjon fordi de ikke er friske nok," opplyser professor Odd Geiran, avdelingsleder ved Thoraxkirurgisk avdeling ved Oslo universitetssykehus.


Metoden han refererer til er kostnadsberegnet til omtrent kr. 53 000 pr. gang. For 2012 vil dette si ca. 3 millioner kroner. På grunn av budsjettkuttene er det vanskelig å få plass til denne type kostnad.


I Aftenposten fikk tallene et ansikt. Kols-syke Terje Tunold-Hanssen (67) har stått tre år i kø for lungetransplantasjon. Han ble nå tatt av listen. Sykehuset opplyser at risikoen ved transplantasjon etter 65 år øker markant, og dette faktum kombinert med mangel på organer har ført til beslutningen om at personer over 67 år ikke lenger kan stå på ventelisten.


Det er tydelig at saken engasjerer Aftenpostens lesere. I løpet av kort tid har artikkelen blitt kommentert over 350 ganger. Les Aftenpostens artikler om saken her og her.


Oslo universitetssykehus har, for øvrig, gjennomført 27 lungetransplantasjoner hittil i år.


Skjermbilde 2011-12-09 kl. 11.38.38

Foto: Stein J. Bjørge

© Hall Skåra 2011