Trening og PH

Studier har vist at fysisk aktivitet kan være positivt for PH-pasienter. Det viktige er selvsagt å konferere med sin PH-lege i forkant av oppstart av ethvert treningsprogram. Forskning har nemlig vist at PH-pasienter har en tendens til å overtrene dersom de selv holder styr på aktivitetsnivået uten tilsyn av medisinsk personell.


PHA USA arrangerer telefonkonferanser som er åpne for alle. Dersom man ikke har anledning til å delta på en gitt konferanse, er det alltid mulig å lytte til konferansen i etterkant. På PHAs hjemmeside har man nemlig samlet samtlige konferanser og her finner man bl.a. en relatert til fysisk aktivitet. Konferansen er på over én time og tar for seg de fleste aspekter ved fysisk aktivitet for PH-pasienter. Lytt til presentasjonen og se foilene her.bicycles,equipments,exercising,fitness,sports,stationary,workouts,electronic,displays,digital,concepts


© Hall Skåra 2011