Vedlegg i "USA Today"

USA Today er en avis med over 1,2 millioner lesere i USA. 14. desember inneholdt avisen et vedlegg som i all hovedsak var viet PH. Dette er en del av den amerikanske PH-organisasjonens (PHA) strategi for å gjøre sykdommen allmenn kjent slik at flere personer kan få sykdommen diagnostisert på så tidlig tidspunkt som mulig. For som vi vet: Desto tidligere i sykdomsforløpet en PH-pasient får stilt en diagnose, desto bedre er pasientens prognose.


Du kan laste ned og lese vedlegget fra USA Today her.

© Hall Skåra 2011