Viktig oppdagelse

Et forskerteam i California har klart å identifisere proteinet som bidrar til utviklingen av pulmonal hypertensjon (PH) hos mennesker. Det er ventet at denne viktige oppdagelsen vil få følger for fremtidige PH-medisiner.


Det var i en artikkel, som ble publisert i Nature Medicine 25. oktober av professor Patricia Thistelthwaite (se bildet), at det ble påpekt at et reseptor-protein, som blir kalt Notch-3, finnes i unormalt store mengder hos personer med PH. Dette fører igjen til at de små kapillærårene i lungene tettes til. 


«Forskerteamet fra University of California, San Diego (UCSD) oppdaget at PH karakteriseres av en overproduksjon av Notch-3 og at alvorsgraden av sykdommen er tett knyttet opp til hvor stor mengde av proteinet som finnes i lungene,» uttaler Thistelthwaite. «I forsøk på mus har vi vist at dersom proteinet fjernes, utvikles heller ikke PH. I tillegg har vi vist at sykdommen kan effektivt behandles med et gitt enzym som blokkerer Notch-3 aktiveringen.»


Laboratorieforskningen viste videre at mus som ble behandlet med det gitte enzymet, fikk sykdommen reversert (i hvor stor grad står det ikke spesifisert i artikkelen). En medisin som inneholder det omtalte enzymet er faktisk allerede utviklet! Den testes nå ut (fase 1) på Alzheimer-pasienter. Kanskje ser vi første test på PH-pasienter også i nær fremtid pga forskningen på UCSD?


Kilde: EurekAlert!

© Hall Skåra 2011