10 år gammel lobbyist

I USA finnes det 47 millioner innbyggere uten helseforsikring. Problemet er spesielt stort under finanskrisen som USA nå befinner seg i, siden amerikanerne ofte får forsikringen som en del av frynsegodene i en jobb. Og arbeidsløsheten er, som kjent, spesielt høy i disse dager.


For en trebarnsmor i Seattle kom det ekstra ubeleilig å miste jobben. Hun begynte å føle seg dårlig, legene fant ingen årsak, og hun ble tvunget til å stadig oftere å bli hjemme fra jobben. Dermed kom også snart oppsigelsen. Med den mistet hun også sin helseforsikring. Til tross for at hun var åpenbart syk (hun kastet bl.a. opp blod), vegret hun seg for å dra til sykehuset pga kostnadene. Da hun endelig dro, var det for sent. Hun ble bare 27 år gammel og tre barn mistet sin mor. Sykdommen hun led av viste seg å være pulmonal hypertensjon.


Marcelas Owens var bare 7 år gammel da moren døde. Nå er han 10 år gammel, og har vært i Washington D.C. for å snakke med politikerne. Og de lytter nok når han forteller sin historie om moren som endte opp uten helseforsikring. Marcelas høyeste ønske er at Obamas helsereform skal vedtas og at alle amerikanere skal være forsikret enten de har jobb eller ikke. «Mamma hadde kanskje vært i live i dag dersom hun hadde hatt helseforsikring,» forteller Marcelas til kongressmedlemmene og skulle nok ønsket seg et system som ligner på det norske...

© Hall Skåra 2011