High five!

Obamas helsereform ble, som kjent, til slutt godkjent. Den ti år gamle lobbyisten, Marcelas Owens, fikk æren av å være til stede under signeringen. Mercelas rørende engasjement må tydeligvis har gjort stort inntrykk på Obama for Mercelas var den første som fikk et håndtrykk etter at signeringen var unnagjort. 


Mercelas har ikke bare gjort en god jobb når det gjelder å få kongressmedlemmene til å godkjenne helsereformen, men han har gjennom sitt engasjement også skapt blest om sykdommen pulmonal hypertensjon som hans mor dessverre døde av. Ingen tvil om at hans mor ville vært meget stolt av gutten sin...


Kilde: Dagbladet

© Hall Skåra 2011