Å leve med PAH

En masterstudent ved NTNU har besluttet å kjøre et forskningsprosjekt om det å leve med sykdommen Pulmonal Arteriell Hypertensjon. Prosjektet vil fokusere på den subjektive opplevelsen av sykdom og behandling. Masterstudent Gunn Merete Pettersen håper å kunne intervjue minst 10 PAH-pasienter i forbindelse med prosjektet.


Dette er hva hun skriver om bakgrunnen og hensikten med prosjektet:


"Formålet med prosjektet er å belyse den subjektive opplevelsen av sykdom og behandling hos personer som er diagnostisert med Pulmonal arteriell hypertensjon. Dette er en sykdom som rammer et relativt lite antall mennesker i Norge og den forskningsbaserte kunnskapen om opplevelsene til de som har sykdommen er beskjeden. Formålet med dette prosjektet er derfor å bidra til å øke denne kunnskapen. I prosjektet vil det fokuseres på hvordan disse opplevelsene konstrueres i samspill med behandlingsapparatet, interesseorganisasjonen (PHA Norway) og legemiddelindustrien."


Du kan lese mer om prosjektet på vårt forum her. Vi håper så mange som mulig av aktuelle PH-pasienter støtter opp og deltar i prosjektet som vil kunne belyse og skape ny kunnskap om hvordan det er å leve med sykdommen PAH.

© Hall Skåra 2011