En sebra?

Hva er det første man tenker på når hører dyr som løper og hover som slår mot marken? De fleste tenker nok på hester, men det kan jo faktisk også være sebraer.


PHA USA har laget en reklame om dette. For et av de største problemene med sykdommen PH, er at det tar altfor lang tid å diagnostisere den. Undersøkelser har vist at det i snitt tar to år fra en pasient første gang går til legen og klager over kortpusthet til diagnosen PH blir stilt. For legens første innskytelse kan natulig nok være at pasienten lider av overvekt, er dårlig trent, har asma, overreagerer, etc. Og i de fleste tilfeller stemmer da også dette. Imidlertid kan det i sjeldne tilfeller være PH og det er viktig at både allmennbefolkningen og legestanden er klar over dette. På denne måten vil man oppdage sykdommen tidlig i sykdomsforløpet og det vil bedre både livslengde og -kvalitet til pasientene.


Noen ganger er det en sebra, ikke en hest…© Hall Skåra 2011