Feiringklinikken

Feiringklinikken (1)

En gruppe PH-pasienter hadde nylig et rehabiliteringsopphold på Feiringklinikken. Klinikken er nok mest erfaring med "tradisjonelle" hjerte- og lungepasienter, men hadde laget et imponerende bra rehabiliteringsopplegg for PH-pasientene. 


"PHA har nær kontakt med Feiringklinikken og deres rehabiliteringsavdeling," forteller PHA-leder Hall Skåra. "Det er veldig flott å se at klinikken har valgt å satse så sterkt på rehabilitering for PH-pasienter. Forskning fra bl.a. Tyskland viser jo gode resultater med tilpasset fysisk aktivitet for pasientgruppa, og det påvirker trolig både pasientenes livskvalitet samt overlevelse."


Det var ikke bare fysisk aktivitet som stod på programmet for PH-pasientene på deres rehabiliteringsopphold, også ernæring, mental helse, NAV-informasjon, etc ble behørlig belyst.


Du kan lese mer fra rehabiliteringen på LHLs hjemmeside her.


Det vil trolig også neste år komme tilbud om opphold på Feiringklinikken for PH-pasienter. Følg med på hjemmesidene her for mer informasjon om dette i månedene som kommer.

© Hall Skåra 2011