God effekt av Cialis

Viagra (Sildanafil) er kjent for å være en effektiv medisin til behandling av pulmonal hypertensjon. Det finnes flere medisiner i samme kategori - bl.a. Levitra og Cialis. (Les mer om PDE5-hemmende medisiner på vår hjemmeside.) Nå har forsøk vist at Cialis (Tadalafil), på samme måte som Viagra, også er en virkningsfull medisin i bekjempelsen av PH.


Viagra har forholdsvis kort halveringstid. Virkningen av medisinen er betydelig svekket etter noen timer etter inntak, og Viagratablettene må derfor inntas flere ganger daglig. (Normalt tre ganger.) Halveringstiden på Cialis er lengre, og denne medisinen trenger man derfor kun innta én gang pr dag. Det var derfor knyttet spenning til uttestingen av medisinen.


Resultatene av uttestingen ble presentert på en kongress i Wien 14. september d.å. Her viste man til forskning som var gjort av langtidsvirkningen av Cialis. I de initielle testene fulgte man imidlertid pasientene over en kortere periode på fire måneder. Forskjellig styrke av medisinen ble utprøvd (2,5 - 10 - 20 og 40 mg). Testen viste betydelig forbedret resultat i seks minutters gangtest til de pasientene som mottok 40 mg daglig dose. Medisinen bidrog også til å redusere negativ sykdomsutvikling hos de gitte pasientene. 


I neste forsøk fulgte man 357 pasienter over en 52 ukers periode. Resultatet fra forsøket var at fremgangen som man hadde observert i seks minutters gangtest hos PH-pasientene etter 16 uker, ble opprettholdt også etter 52 uker. Og på samme måte som i første forsøk kunne man konstantere at medisinen hjalp til med å holde sykdommen i sjakk. Det viste seg også at Cialis ble godt tolerert av de fleste pasientene.


Cialis ble godkjent som medisin for PH-pasienter i mai 2009 i USA.Kilde: Doctor’s Guide

© Hall Skåra 2011