Farlig dusj?

«Er dusjen også blitt farlig nå?» tenker du kanskje oppgitt. Man leser jo så mye rart at det til tider kan være vanskelig å forestille seg at man kan leve et normalt liv med normalt kosthold uten at det skal være farlig. Men en gruppe amerikanske forskere har virkelig påvist at mange av dusjhodene kan være rene bakteriefellene.


Det er spesielt i dusjhodene av plast at forskerne fant store forekomster av bakterier som kan angripe våre lunger. Bakteriene er normalt ufarlige for friske personer, men for PH-pasienter og andre personer med lungeproblemer eller nedsatt immunforsvar, kan faktisk den daglige dusjen medføre en helserisiko. Dette kan kanskje forklare hvorfor det har vært flere lungeinfeksjoner de siste årene siden folk rett og slett dusjer hyppigere nå enn de gjorde før i tiden.


Det er spesielt bakterien Mycobacterium Avium som man ofte finner store forekomster av i dusjhodene. Forskerne testet 45 dusjhoder i ni byer i amerikanske stater. I omlag 30 % av disse fant man så store mengder bakteriefilm i dusjhodene at det kunne utgjøre en helserisiko for personer med lungeproblemer.


Det er spesielt når man først skrur på dusjen at bakteriekonsentrasjonen i vannet er størst. Det kan m.a.o. være en idé å la vannet renne litt før man får ansiktet fullt med vann. Imidlertid kan det ofte være vanskelig å slippe helt unna bakteriene siden de også kan befinne seg i de små vanndråpene som svever i lufta under og etter dusjingen. Ved innånding av disse vil bakteriene kunne finne veien dypt inn i lungene.


Man kan imidlertid i stor grad unngå bakterieoppsamlingen ved å bytte dusjhodet. Det finnes dusjhoder som er spesielt laget for å hindre bakteriedannelse. Ofte vil også et dusjhode av metall ha et langt mindre bakteriebelegg enn dusjhoder av plast.Kilde: VGBBC NewsPNAS

© Hall Skåra 2011