Intervju på NRK

I etterkant av pasientkonferansen tidligere i høst, ble lederen for pasientforeningen, Hall Skåra, og en av landets fremste PH-spesialister, overlege Arne Andreassen, invitert til å delta på NRKs radioprogram EKKO. Resultatet ble en ti minutters lang samtale om sykdommen med NRK-reporter Anne Synnevåg. 


Forhåpentligvis bidrog radioprogrammet til at flere nordmenn ble kjent med sykdommen PH. Dette er jo også et av formålene med pasientgruppen: å informere allmennbefolkningen om sykdommen slik at stadig flere får stilt diagnosen på så tidlig tidspunkt som mulig. Dermed blir jo også prognosen bedre.


Her følger intervjuet:
Skjermbilde 2011-11-10 kl. 16.38.54
© Hall Skåra 2011