Best virkning på kvinner?

Forskere i USA har sjekket hvor god effekt nye PH-pasienter har på medisin og hvem som reagerer best på medisinbruken. Man har studert hele 1130 pasienter som har blitt medisinert med en Endotelin-antagonist og det er forbedringen i seks minutters gangtest som har vært målekriteriet. Undersøkelsene viste, noe overraskende, at kvinner oppnådde over to ganger bedre gangtestforbedring enn sine mannlige pasientfrender. Det viste seg dessuten at hvite syntes å ha bedre effekt av medisinen enn afro-amerikanere.


Forskerne har ikke funnet årsaken til hvorfor medisinene synes å ha forskjellig virkning på PH-pasienter av forskjellig kjønn og rase. Uansett viser jo resultatene det som synes opplagt: At PH-pasienter reagerer forskjellig på medisinering og individuell oppfølging er påkrevd. 


Kilde: Penn Medicine

© Hall Skåra 2011