Kolesterolsenkende middel som PH-medisin?

Tusenvis av mennesker bruker i dag medisinen Simvastatin for å senke kolesterolnivået i blodet. Forsøk har nå vist at medisinen også har en positiv effekt på PH-pasienter. Og i en ny studie viste det seg medisinen i kombinasjon med Viagra, har større effekt enn om begge medisinene ble tatt alene.


Siden antall brukere av Simvastatin er så stort, er det m.a.o. ingen ny og uprøvd medisin PH-pasientene eventuelt vil bruke. Medisinen er billig i anskaffelse og de fleste bivirkningene er milde og forbigående. (Se Felleskatalogen)  I en artikkel som ble publisert i mars i år, viser forskere til at det i dyreforsøk ble påvist en rekke positive tegn som tyder på meget god effekt av kombinasjonsmedisinene Simvasatin og Viagra. Vi antar derfor at det vil bli foretatt omfattende forsøk på PH-pasienter på medisinene i tiden som kommer.


Kilde: European Respiratory Journal

© Hall Skåra 2011