Organdonasjon

En britisk soldats bortgang har skapt stor diskusjon i England. Soldaten døde ikke på slagmarken, men måtte gi tapt for den usynlige fienden: kreft. Det spesielle i saken er at 31 år gamle Matthew Millington ett år før sin død hadde fått transplantert inn nye lunger fra en donator. Lungene hadde tilhørt en kjederøker og viste seg å inneholde en kreftsvulst som ikke ble oppdaget under transplantasjonen. Svulsten utviklet seg og Millington døde altså ett år senere av lungekreft.


Debatten som nå raser dreier seg selvsagt om organer fra personer med usunn livsstil skal kunne brukes til transplantasjoner. «Vi kan dessverre ikke ta oss råd til å være så selektive,» opplyser Christ Watson fra the British Transplantation Society og sikter til at det er altfor få organer tilgjengelig. Han opplyser videre at hele 49 prosent av lungedonorene i fjor i England tilhørte røkere. «Svært få organer er uansett perfekte,» legger han videre til.


Svulsten i de transplantere lungene ble anslått til å ha vært to til tre millimeter stor da transplantasjonen fant sted. Den var m.a.o. så liten at den ikke ble oppdaget til tross for at lungene ble grundig undersøkt før transplantasjonen fant sted. Det er også grunn til å tro at medisinen som Millington måtte ta i etterkant av transplantasjonen fremskyndet veksten av svulsten. 


På websiden «Organdonasjon - en gave for livet» kan vi lese at det heller ikke i Norge er mange donorer som blir avvist. Det er kun om donoren har eller har hatt kreft eller HIV at personen vil anses uskikket for organdonasjon.


Kilde: CNN og «Organdonasjon - en gave for livet»

© Hall Skåra 2011