Lettere å fly?

I januar kunne vi lese at Norwegian har lagt inn gigantordre på 222 nye fly. I bestillingen ligger bl.a. seks Boeing 787-8 Dreamliner langdistansefly. Skroget på disse flyene er av karbonkomposit i motsetning til aluminium som fly i dag normalt er bygget av. Dette gjør skroget både lettere og sterkere enn dagens fly. Dette har sine fordeler. Når flyene er lettere, vil de også bruke mindre drivstoff og dermed bli mer miljøvennlige. En annen fordel er at man vil kunne øke tykket i kabinen. Iflg Norwegian vil dette redusere jetlag-symptomer som hodepine og muskelsmerter. Enda viktigere for en PH-pasient er nok at med mer oksygen i kabinen, vil ikke oksygenmetningen på pasienten synke så lavt under flyreisen som i et vanlig fly. Dermed blir det lettere for en PH-pasient å fly lange distanser (som f.eks. ruten Norge-USA) uten tilført oksygen.


Hvorfor kan flyreiser være et problem for en PH-pasient, spør du kanskje? Årsaken er, som beskrevet over, at oksygenmetningen i kabinen blir lavere når flyet stiger i høyde. Flyene er jo utstyrt med trykk-kabiner, men de vil ikke kunne holde samme atmosfæretrykk som når man beginner seg på havflatenivå. Trykkforskjellen mellom lufta innenfor og utenfor flyet ville da rett og slett vært for stort til at flykroppen hadde tålt det. Med dagens fly er faktisk oksygenmetningen i lufta i kabinen når flyet har nådd sin marsjhøyde omtrent det samme som lufta på Gallhøgpiggen! Oksygenmetningen vil synke på alle flypassasjerene - også de som har friske lunger. Men på en PH-pasient, som i utgangspunktet allerede har lav oksygenmetning, vil oksygenmetningen kunne synke til et farlig lavt nivå. Det vil m.a.o. kunne redusere pasientens mulighet til lange flyreiser. 


Normalt vil man sette en oksygenmetningsgrense på minst 88 % som krav for at en PH-pasient kan fly lengre distanser uten å få tilført oksygen. Man vil bl.a. kunne teste hvor godt man tolererer flyturer på Ullevål Universitetssykehus i Oslo. Testpasienten puster da inn oksygenfattig luft, og man tar fortløpende blodprøver for bl.a. å sjekke oksygenmetningen i blodet. 


Det er m.a.o. ikke bare av miljøhensyn at vi hilser Norwegians nye fly velkommen. Flyene vil også gjøre det lettere for PH-pasienter å tilbringe timer på en flyreise. De første Dreamliner-flyene vil trolig være i drift tidlig i 2013. Flyene er tenkt benyttet på rutene Oslo - New York og Oslo - Bangkok.


I LUFTA: Skroget på Dreamlineren er bygget av karbonkompositt som er lettere og sterkere enn aluminium som fly normalt er bygd av i dag. Illustrasjon: BOEING/NORWEGIAN


© Hall Skåra 2011