Likemannskurs

Inger Lise Sæter og Sølvi Molnes  deltok nylig på LHLs kurs i likemannsarbeid. Kurset ble holdt i Drammen og gikk over to dager. Kurset var forebeholdt interessegruppene i LHL. Det ble holdt av Lillian Halvorsen, organisjonsrådgiver for likemannsabeid, samt Birgit Stræde som er kontaktperson for likemannsarbeidet i LHL. For PH-gruppens del var det var interessant å møte de andre deltagerne og høre deres erfaringer med likemannsarbeid. 


Lillian Halvorsen snakket om  likemannsarbeid i LHL og interessegruppene. Hvor er vi og hvorfor er likemannsarbeid viktig? Likemannsrollen ble også tematert, før Helga Sigurdadottir, sykepleier fra Glittre, snakket om Kolslinjen og de erfaringer de har med telefontjenesten. Dagen ble avsluttet med middag i koselige omgivelser på hotellet.

 

Fredag var det foredrag med Lene Bergset fra Kirkens SOS som tok for seg temaet:  "Å bli god til å snakke med». Samtalemetoder, teorier, og praktiske øvelser stod bl.a. på programmet.  Hvordan komme i gang med likemannsarbeid og evaluering av dagene ble slutten på to lærerike kursdager. 


10708544_1531648830382901_3491136377189376952_o


Sølvi: 


"Likemannsarbeid handler om å utveksle erfaringer om det å være syk  samt å leve med sykdom. Likemannsarbeid skjer mellom to som har lik diagnose eller mellom personer som befinner seg i noenlunde samme situasjon». 


Vi i PH foreningen er tilgjengelige på telefon, oppmøte på sykehus eller hjemme hos PH-pasienter. Du finner vår kontaktinformasjon her.
© Hall Skåra 2011