Lovende tester!

Den 12. årlige PH-konferansen ble avholdt i Frankfurt i månedskiftet oktober/november. På talerstolen stod bl.a. professor A. Ghofrani fra PH-senteret i Giessen. Han foredrog om testresultatene som de har oppnådd med en ny medisin som går under navnet Riociguat. 


Testingen har gått gjennom fase I og II noe som betyr at medisinen nå har blitt testet ut på mennesker. Og resultatet er svært positivt. Iflg. Ghofrani falt lungetrykket med 30-40 prosent hos pasientene som testet medisinen! Pasientene oppnådde dessuten betydelig bedret resultat i deres 6 minutters gangtest. Medisinen skal nå gjennomgå fase III uttesting. Det betyr bl.a. at den testes ut på en større populasjon pasienter og at den er ett skritt nærmere til å bli tilgjengelig for alle PH-pasienter.


Riociguat har mange likhetstrekk med PDE-hemmende medisiner som f.eks. Viagra. Begge medisinene sørger for at blodårene åpnes v.hj.a. nitrogenoksid. Men mens Viagra hemmer utskillelsen av et stoff som skal sørge for at nitrogenoksidnivået senkes, sørger Riociguat for at reseptorene for nitrogenoksid stimuleres slik at nitrogenoksidnivået forblir høyt. Dermed senkes blodtrykket effektivt i lungene.


Vi ser med spenning frem til å lese om testrerultatene fra fase III uttestingen!


Kilde: PHA Sveits + Medical News Today

© Hall Skåra 2011