PH i fokus

November er av PHA i USA definert som «PH awareness month». Det foregår m.a.o. en rekke aktiviteter for å sette fokus på PH og å informere allmennheten om sykdommen. 


I Florida kontaktet f.eks. en PH-lege den lokale tv-stasjonen og ba om å få snakke litt om sykdommen. Du kan se intervjuet hans her.


Et farmasøytisk firma bidrar også på sin måte med å reklamere for firmaet og samtidig informere om PH. De har sagt seg villig til å bidra med opp til 50.000 dollar til PHA i USA. De gjør dette ved å donere 10 dollar for hver person som deltar i en kort spørreundersøkelse om PH på nettet innen utgangen av november. Spørreundersøkelsen består av seks spørsmål og bidrar til å øke forståelsen om PH. Foreløpig har dette resultert i et bidrag på 12.500 dollar.  Øk gjerne denne summen med 10 dollar ved å ta spørreundersøkelsen her.

© Hall Skåra 2011