Lungetransplantasjon

Et sykehus i Madrid har utført en banebrytende lungetransplantasjon. Teknikken som ble benyttes går under navnet «ex vivo perfusion» og gjorde det bl.a. mulig å benytte lungene fra en person som hadde dødd pga hjerteinfarkt. 


«Ex vivo» refereres seg til noe som finner sted utenfor en organisme. I dette tilfelle blir lungene fjernet fra avdøde, og man benytter en maskin til å etterligne kroppens omgivelser: Temperaturen holdes til 37 grader Celsius, lungene ventileres, væske (som simulerer blod) sendes gjennom lungene, etc. Metoden gjør det mulig å redde lunger som ellers ville vært tapt for transplantasjon. Det vil også muliggjøre bedre testing av lungene i forkant av en mulig transplantasjon samt at de vil kunne bevares lenger før en transplantasjon enn det som har vært mulig til nå. 


Puerta de Hierro sykehuset i Madrid utførte to slike banebrytende lungetransplantasjoner og benyttet lunger fra personer som hadde dødd av hjerteinfarkt. Mottakerne var begge menn som hadde pådratt seg røykerelaterte lungesykdommer.


Kilde: Le@derWikipedia 

© Hall Skåra 2011