Kolesterolmedisin

Vi har tidligere skrevet om kolesterolmedisinen Simvastatin som i dyreforsøk har vist seg som en effektiv PH-medisin bl.a. når benyttet i kombinasjon med Viagra. (Link til artikkel.) Nå foreligger resultatet av de første testene foretatt på PH-pasienter. Virkningen av medisinen var dessverre ikke så god som man hadde håpet.


Simvastatin ble testet på 42 PH-pasienter. Halvparten fikk medisinen, mens de øvrige fikk placebo-piller. Medisinen gav initialt en reduksjon i høyre hjertehalvdel samt bedring i noen viktige blodprøveverdier relatert til hvor hardt belastet hjertet var. Imidlertid så man ingen bedring i seks minutters gangtest. I tillegg gikk størrelsen på hjertet, samt blodprøveverdien, tilbake til utgangspunktet etter ett års bruk av medisinen. Dermed synes m.a.o. dessverre ikke Simvastatin å være like effektiv PH-medisin som de initielle dyreforsøkene indikerte.


Kilde: ATS

© Hall Skåra 2011