Ny PH-medisin!

En ny PH-medisin har funnet veien til markedet. Navnet på medisinen er Uptravi og virkestoffet heter Selexipag. Medisinen hører inn under gruppen prostasykliner og det spesielle med medisinen er at den er i pilleform. De øvrige prostasyklinmedisinene gis, som kjent, ellers kun i form av gasser v.hj.a. innhaleringsapparater eller pumper som sørger for kontinuerlig medisintilførsel gjennom en kanyle i magen (subkutant) eller et kateter tilkoblet en ledning som går direkte til hjertet. Medisinen markedsføres av det farmasøytiske firmaet Actelion.


Medisinen ble godkjent i USA i desember 2015 og senere også godkjent for bruk i Europa. Den er nå også godkjent i Norge og det er allerede flere norske pasienter som nå bruker medisinen.


Medisinen ble godkjent etter en uvanlig stor studie (GRIPHON - fase III studie) der hele 1156 pasienter inngikk! 582 pasienter ble gitt placebo (sukkerpiller), men 574 pasienter mottok Selexipag i denne dobbeltblindede studien som foregikk i 181 PH-sentre i 39 land. Det spesielle var at lengden på studien ikke var fastfatt på forhånd. Her ventet man til  pasientene opplevde en forverring av helsetilstanden (f.eks. forverret WHO klassifisering, minst 15 % redusjon i antall meter gange i 6 minutters gangtest, sykehusinnleggelse, død). Studien gikk til slutt over fire år før den ble avsluttet.


Resultatet av studien var svært gode. Til tross for at 80 % av pasientene gikk på annen PH-medisin fra før, så man en reduksjon på sjukelighet og død på 40 % på pasientene som fikk Selexipag i forhold til de som fikk placebo. Hele 33 % av pasientene som inngikk i studien, gikk allerede på kombinasjonsterapi (ERA og PDE-5i). Når disse pasientene tidligere hadde behov for å introdusere nok en medisin (dvs prostasyklin), ble medisineringsregimet plutselig mer omfattende. For da måtte man enten puste inn gass v.hj.a. et innhaleringsapprarat flere ganger daglig eller få medisinen pumpet direkte inn i kroppen v.hj.a. en pumpe som man kontinuerlig måtte bære med seg. Etter at Selexipag ble introdusert, vil man nå kunne få tilført en prostasyklinlignende medisin i pilleform. Dermed kan man være på såkalt trippelterapi der alle medisinene er piller. 


Det blir spennende å se hvor god effekt pasientene får av medisinen. Medisinen er jo ikke et rent prostasyklinpreparat tilsvarende de øvrige prostasyklinmedisinene. (Selexipag virker spesifikt på én av prostasyklinreseptorene - IP reseptoren, mens de øvrige prostasyklinmedisinene virker på alle prostasyklinreseptorene.) Medisinen er m.a.o. ikke direkte sammenligbar med de vanlige prostasyklinmedisinene og er derfor heller ingen erstatning for dem. Selexipag er ment for «friskere» paseinter i WHO funksjonsklasse 2 og 3, og som en forebyggende behandling i tillegg til kombinasjonsbehandling før man må ty til IV-behandling.


Bivirkningen av medisinen vil være mindre utbredt enn vanlige prostasyklinmedisiner. De vanligste bivirkningene kan være: hodeverk, smerte i haken, «flushing», diarré, etc. For de som måtte oppleve noe av dette, vil bivirkningene heldigvis ofte gi seg eller bli mindre plagsomme over tid. Medisinen gir, iflg studien, tydeligvis god effekt. Det er imidlertid tvilsomt at den vil være like effektiv som prostasyklin som pumpes kontinuerlig inn i hjertet. Men dersom man kan få god effekt av prostasyklinlignende preparat i pilleform, er jo dette er stort fremskritt og gode nyheter for alle PH-pasienter.  © Hall Skåra 2011