Organdonasjonsdagen

I dag (10. oktober) er det Europeisk organsonasjonsdag. Det trengs å sette fokus på dette temaet for hver dag dør det faktisk i snitt 8 personer i Europa mens de står på venteliste for et nytt organ! Også i Norge er køen lang - over 450 mennesker står i dag på ventelisten. Imidlertid er situasjonen bedre enn på lenge etter målrettet arbeid fra bl.a. myndighetene og Stiftelsen Organdonasjon.


Også PHA Europa har engasjert seg i jobben for å skape blest om organdonasjon. De har kontaktet EU med et såkalt «call to action». Her kommer de med oppfordringer til konkrete aksjonspunkter både fra medlemslandene og EU.  Oppfordringen har blitt godt mottatt og mange (inkl. PHA Norge) har uttrykk sin fulle støtte til den.


PH-pasienter har spesiell god grunn til å engasjere seg i dette arbeidet. For en del PH-pasienter er dessverre lungetransplantasjon siste utvei når medisinene ikke lenger gir ønsket effekt. Og prognosen for transplanterte PH-pasienter er god. De er blant de pasientene som klarer seg best etter en transplantasjon siden sykdommen da er «kurert». 


Nedenfor er et bilde fra det årlige PH-treffet i Barcelona. De fire personene er alle lungetransplanterte og lever gode og fullverdige liv med sine nye lunger. Nestledere for foreningen heter Pisana Ferrari og er nr to fra høyre. Hun har nå levd i snart 15 år med sine nye lunger! Et av hennes store mål var å kunne leve lenge nok til å kunne oppleve bryllupet til sin datter. Det fikk hun oppleve i 2014 og Pisana fortsetter å leve svært godt med sine nye lunger.


5614b2b93ed7e-IMG_38771


Vi oppfordrer alle til å ta stilling til organdonasjon. Fortell din familie og dine venner om ditt valg - det er alt som trengs. Organene fra én person kan faktisk redde åtte liv!


Linker:  Stiftelsen Organdonasjon, EODD 2015, PHA Europe Call to Action

© Hall Skåra 2011