Influensavaksine

Folkehelseinstitutten opplyser at de startet massutsendelse av sesonginfluensavaksinen for 2015/2016 i uke 38. Den bør m.a.o. nå være tilgjengelig på ditt lokale legekontor. Det anbefales at alle PH-pasienter årlig tar influensavaksinen. Dette fordi en influensa kan utvikle seg til f.eks. lungebetennelse og det er en sykdom PH-pasienter bør unngå.


I dagens VG står det, for øvrig, en artikkel om influensavaksinering. Her opplyses det at kun 1 av 5 i risikogruppa vaksinerer seg. Dette bekymrer Folkehelseinstituttet som mener at dette kan føre til flere alvorlige sykdomstilfeller i befolkningen. De anslår videre at hele 29 prosent av befolkningen i Norge tilhører grupper med økt risiko for komplikasjoner av influensa. Dette tilsvarer om lag 1.500.000 nordmenn. Det anslås at det i gjennomsnitt dør 900 personer i Norge hvert år som følge av influensaen.


Det er ellers verdt å merke seg at influensaviruset ikke er likt fra år til år. Dermed er heller ikke vaksinen lik og det krever derfor at man vaksinerer seg årlig.


Kilde: Folkehelseinstituttet 


2449433


© Hall Skåra 2011