Paneldebatt

Det ble nylig gjennomført en paneldebatt på Actelions hovedkontor i en forstad til Basel i Sveits. Seks representanter fra pasientforeninger i Europa ble invitert og lederen for den norske foreningen, Hall Skåra, var en av dem.


Paneldebatten ble gjennomført i forbindelse med verdensdagen for PH. Actelion ønsket å markere dette internt og inviterte derfor paneldeltagere fra Østerrike, Frankrike, Slovenia, Macedonia, Tyskland og Norge. Fem av deltagerne var selv PH-pasienter, mens den siste deltageren var en forelder til en PH-pasient. Om lag 80 Actelion-ansatte hadde møtt frem i et fullsatt auditorium for å høre deltagerne debattere emner som diagnostisering, metal helse og PH, tilgang til medisiner, etc. 


«For meg var det en flott anledning til personlig å takke de ansatte i Actelion for den flotte jobben de gjør med å fremstille medisiner for oss PH-pasienter,» forteller Hall. «Hensikten med paneldebatten var nok å personliggjøre pasientene. For mange ansatte i Actelion leser trolig mest statistikker om oss og jobber i laboratorium og har lite omgang med pasienter. Her fikk de en flott anledning til å treffe pasienter som bruker medisinene de fremstiller og fikk høre hvordan medisinene redder liv. Etter mottagelsen å dømme var det nok både en tankevekker og veldig motiverende for dem å høre oss debattere,» avslutter Hall.


IMG_0500


© Hall Skåra 2011