Pasienttreffets agenda

Pasienttreffet for PH-pasienter og -pårørende er kun uker unna. Les mer om treffet her. Agendaen er nå fastsatt:


Fredag 12.06.15

Oppmøte og innkvartering 

kl. 16.30 - 18.00 Middag

kl. 19.30 - 20.00 Kveldsmat


Mulighet for å bruke bassenget  etter kl 16.00

Bli-kjent-kveld 

 

Lørdag 13.06.15

kl. 09.00 Velkommen, gjennomgang av helgens program (Sølvi)

kl. 09.15 Informasjon fra PHA Norge (Sølvi)

kl. 09.30 Informasjon fra PHA Europa (Hall)

kl. 09.45 Pause

kl. 10.00 Om PH- sykdommen (Overlege Morten Melsom)  

kl. 10.45 Pause

kl. 11.00 Ernæringslære (Ernæringsfysiolog Nils Paul Skåra) 

kl. 11.45 Pause

kl. 12.00 Treningslære (Fysioterapeut Kim-Idar Molnes) 

kl. 12.45 Lunsj

kl. 14.00 LHL (Jurist Atle Larsen)

kl. 14.45 Pause

kl. 15.00 Medisinsk Yoga (Fysioterapeut og medisinsk yoga-instruktør Tormod Allum)


Middag ca 17.30

Sosialt samvær med underholdning

 

Søndag 14.06.15

kl. 09.30 Oppstart

kl. 09.45 Pasient erfaringsutveksling (André Tøgersen)

kl. 10.30 Pause

kl. 10.45 Pårørende og pasientens  time (Hall + alle)

kl. 11.30 Pause

kl. 11.45 Hvordan skal PH foreningen utvikle seg? (Hall + alle)

kl. 12.30 Lunsj

kl. 14.00 Oppsummering og evaluering (Sølvi)© Hall Skåra 2011