Pasienttreff 2018

Som tidligere annonsert på vår Facebook-side, vil pasienttreffet foregå på LHL-sykehuset fra fredag 24. august til søndag 26. august. Dette er under rehabiliteringsoppholdet for PH-pasienter på LHL-sykehuset, og vi håper derfor at alle PH-pasienter som er på rehabiliteringen også vil delta på pasienttreffet.


Som tidligere år, vil vår moderforening LHL gi oss økonomisk støtte til å arrangere treffet. I tillegg håper vi at også de farmasøytiske firmaene vil bidra økonomisk slik de har gjort før. I så fall vil treffet nok en gang bli gratis for deltagerne siden både reise, overnatting og mat vil bli dekket. Som tidligere år gir vi også pasientene anledning til å ta med seg en ledsager til treffet.


Påmeldingen sendes til Hall så raskt som mulig. Vennligst også inkludert estimert reisekostnad i påmeldingen og om en ledsager vil delta. Gi også beskjed om du deltar på rehabiliteringen.


Agendaen er ennå ikke spikret, men enn del av informasjonspunktene (info fra PH-lege, etc) vil nok gjentas fra tidligere treff. Oppdateringen av agendaen vil skje fortløpende etter hvert som foredragsholderne bekrefter sin deltagelse.  


Fredag 24.08.18

Oppmøte og innkvartering
 

kl. 19.00 - 20.00 Kveldsmat


Bli-kjent-kveld 

 

Lørdag 25.08.18

kl. 09.00 Velkommen, gjennomgang av helgens program (Hall & Bodil)

kl. 09.10 Presentasjonsrunde

kl. 09.30 Informasjon fra PHA Norge inkl. aktivitetsrapport (Hall & Bodil)

kl. 10.00 Pause

kl. 10.15 Gjennomgang av PH-grupperinger og -medisiner (Hall)  

kl. 11.00 Pause

kl. 11.15 Rapport fra PH-konferansen i Orlando (Hall) 

kl. 12.00 Lunsj

kl. 13.00 Presentasjon av pasientforerning systemisk sklerose (Hild Fronth) 

kl. 13.50 Pause

kl. 14.00 Legens time (Jostein Grimsmo)

kl. 15.00 Pause

kl. 15.30 Pasientombudets time (Atle Larsen)

kl. 17.00 Middag

kl. 20.00 Underholdning - sang og fortellinger (Jan Schwencke) 

 

Søndag 26.08.18

kl. 09.30 Samarbeidsavtalen med PHURDA (Hall)

kl. 09.45 Medisinstudier, TRACE-studien (Hall)

kl. 10.30 Pause

kl. 10.45 Ny organisering av interessegruppene (Irene Andersen)

Kl. 11.15 Valg av arbeidsutvalg, 3-5 personer (alle)

kl. 11.30 Oppsummering og evaluering

kl. 11.45 Omvisning på sykehuset (Irene Andersen) 

kl. 12.15 Lunsj

© Hall Skåra 2011